חבישה

חבישה
חֲבִישָׁהf. (חָבַש) imprisonment. Snh.78b ח׳ מנא לן whence do we derive the right of committing to prison (to await the result of wounds afflicted)?Y.Yeb.XII, 12d bot. בית ח׳ דר׳וכ׳ the prison where R. Akiba was confined.

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • חבישה — כריכת תחבושת, הצמדת תחבושת לפצע; הרכבת אוכף; כליאה, מאסר, מעצר; הלבשה (של כובע) , שימת כובע על הרא …   אוצר עברית

  • כליאה — מאסר, מעצר, שבי, חבישה, לכידה, שימה מאחורי סורג ובריח, הבאה לבית סוהר, הצמדת אזיקי …   אוצר עברית

  • כריכה — קשירה, איגוד, צרירה, אריזה, חבישה, כפיתה, ליפוף, הידוק, שזירה; קשר, אגד; ליכוד, צירוף, חיבור, צימוד, מיזוג, סיפוח; כר …   אוצר עברית

  • מאסר — מעצר, אסירה, עצירה, חבישה, ישיבה בבית סוהר, כליאה, שבי, לכידה, כבילה, קשירה באזיקי …   אוצר עברית

  • מחבוש — מעצר, מאסר, כלא, בית סוהר, תא כליאה, חבישה, כליאה, עונש, ריתו …   אוצר עברית

  • עוצר — 1 n. הנהלה, מועצת מנהלים, שלטון, ממשל, משטר; שר, שליט, מושל, נגיד, ממונה, נציב, רודן, עריץ, מנהיג, פריץ, פחה, מיניסטר, וזיר, קומיסר, פיאוד 2 איסור יציאה מהבית, נעילה, הסגר; מעצר, כליאה, חבישה, השלכה לכלא; לחץ, מתח, נטל, עול, מצוקה, מועק …   אוצר עברית

  • עקדה — קשירה, כבילה, חבישה, הצמדה למקום, ליפוף, כריכה; העלאת קרבן, זב …   אוצר עברית

  • עקידה — קשירה, כבילה, חבישה, הצמדה למקום, ליפוף, כריכה; העלאת קרבן, זב …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”